De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Limburgs Veldstudiecentrum

Onze strategie

Samenwerken rond citizen science en onderzoekseducatie

 • Het LIVEC is een netwerk voor citizen science (CS) en onderzoekseducatie met als focus natuur, milieu en klimaat. Partners vanuit diverse disciplines  - overheids-, onderzoeks-, onderwijsinstellingen, (vrijwilligers)organisaties, burgers - bouwen samen het LIVEC uit tot een sterk expertiseplatform.
 • Het LIVEC faciliteert alle partners en onderzoekt hoe ze elkaar kunnen versterken.
 • Citizen science omvat onderzoeksprojecten waarin burgers, ongeacht hun leeftijd, achtergrond, kennis en vaardigheden actief betrokken worden. Ze leveren waardevolle, kwalitatieve gegevens aan wetenschappers en beleidsmakers. Tegelijk bieden ze de deelnemers een fijne en leerrijke ervaring en kunnen zo een brede impact op de maatschappij of het beleid hebben.
 • Onderzoekseducatie omvat alle vormen van educatie waarbij onderzoek als doel of als middel wordt ingezet. Het doel is het versterken van onderzoekscompetenties: kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes nodig om een concreet thema, liefst in teamverband op een adequate manier te onderzoeken, te analyseren, te interpreteren en erover te rapporteren. Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van engagement in en interesse voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Het LIVEC draagt bij aan STEM, een acroniem voor Science - Technology - Engineering - Mathematics. Het staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.

Projecten coördineren

 • Het LIVEC coördineert citizen science-projecten met als doel:
  • het verzamelen van gegevens en inzichten voor het versterken van lopend onderzoek rond natuur, milieu, klimaat en onderzoekseducatie
  • het betrekken van de burger bij belangrijke duurzaamheidsvraagstukken, het versterken van onderzoekscompetenties en het stimuleren van  kritisch, wetenschappelijk denken.
 • Hiermee ondersteunt, faciliteert en versnelt het LIVEC hoofdzakelijk bestaande initiatieven.

Draagvlak creëren

 • De LIVEC-projectwerking staat open voor iedere geïnteresseerde, ongeacht leeftijd, achtergrond en vaardigheden.
 • Iedere geïnteresseerde kan deelnemen aan wetenschappelijke programma’s, zelf wetenschappelijke experimenten mee bedenken in zijn natuurlijke omgeving of zelf inventarisatiemateriaal ontwerpen.
 • De LIVEC-projectwerking brengt burgers, wetenschappers en beleidsmakers dichter bij elkaar rond maatschappelijk belangrijke thema’s. De opgedane ervaring sterkt hen om deel te nemen aan lopende debatten en activiteiten rond lokale en globale duurzaamheidsvraagstukken. Op die manier dragen ze bij aan een maatschappij die haar natuur, biodiversiteit, open ruimte en ecosysteemdiensten beschermt.

Drempels weghalen

 • Het LIVEC toont aan dat natuurwetenschap en onderzoek zeer opwindend en plezierig kan zijn.
 • Het LIVEC toont aan dat echte wetenschap “verbaast” en “je kijk op de wereld verandert”.