De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
 • Start
 • Leven
 • Veiligheid
 • ARIEC op kruissnelheid: protocolakkoorden "bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid" ondertekend
Onderteking in de provincieraadszaal

ARIEC op kruissnelheid: protocolakkoorden "bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid" ondertekend

donderdag, 03 mei 2018

Op 6 december 2017 startte het Limburgse Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum (ARIEC). Dit centrum ondersteunt de Limburgse gemeenten bij hun aanpak van georganiseerde criminele fenomenen, zoals drugshandel, mensenhandel, illegale prostitutie, georganiseerde hennepteelt, malafide autohandel of witwaspraktijken, ... Concreet zullen steden en gemeenten een frustrerende en remmende rol spelen waar de illegale onderwereld de legale bovenwereld raakt. Dit kan door alert te reageren, vergunningen te weigeren of in te trekken, panden te sluiten, de moraliteit van vergunningsaanvragers te screenen, voorwaarden op te leggen, …

Organisatie en taken ARIEC

Sinds 1 januari 2018 kon, dankzij een Europese subsidie, de organisatie worden uitgebreid tot 3 voltijdse personeelsleden: een information-broker, een juriste en een coördinator. Vanuit dezelfde Europese middelen zullen ook Antwerpen en later op het jaar Namen over een ARIEC beschikken.

In grote lijnen zal het ARIEC ...

 1. de lokale besturen en hun partners sensibiliseren, een draagvlak creëren voor de bestuurlijke aanpak en een uniforme aanpak promoten van bepaalde fenomenen, zoals de criminele motorbendes.
 2. de opstart faciliteren binnen geïnteresseerde gemeenten/zones: ondersteuning bij het opzetten van de nodige structuren om de bestuurlijke handhaving te organiseren, hen in contact brengen met de relevante partners, introductie van methodieken rond informatiegaring en -uitwisseling, het opzetten van flexacties, aanreiken van draaiboeken en workflows, het borgen van gevoelige informatie, de netwerking tussen deze gemeentelijke coördinatoren onderling te faciliteren.
 3. operationeel ondersteunen door het bundelen en verspreiden van expertise en methodologie, detectie en probleemanalyse rond criminele fenomenen, casusbesprekingen, informatiegaring en -uitwisseling, het opmaken en ter beschikking stellen van eenvormige documenten, juridische ondersteuning, inventarisie en promotie best practices, vertegenwoordiging in bovenlokale werkgroepen en -vergaderingen, en de grensoverschrijdende samenwerking tussen bestuurlijke overheden faciliteren.
 4. netwerking verzorging met de gemeenten, de politiezones, de federale politie, de diverse inspectiediensten, ... maar ook met de andere ARIEC’s in België, de Nederlandse RIEC’s, de betrokken Vlaamse en federale diensten, ...
 5. signaleren van noden en formuleren van aanbevelingen ten aanzien van de wetgever vanuit de rol als proeftuinproject.

De concrete resultaten sedert 1 juni kun je nalezen in het volledig persbericht.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.
 • Start
 • Leven
 • Veiligheid
 • ARIEC op kruissnelheid: protocolakkoorden "bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid" ondertekend