De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Festival Retour

Subsidie

De provincie Limburg draagt duurzame, lokale kringloopactiviteiten een warm hart toe. Sinds 2015 bestaat er daarom een provinciaal subsidiereglement om deze activiteiten ook financieel te ondersteunen.

Bij volledige en geldige aanvragen beslist de deputatie of een subsidie wordt toegekend. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 500,00 euro en kan slechts één maal worden aangevraagd per project.

Wie komt in aanmerking?

  • Verenigingen (inclusief buurtcomités en andere feitelijke verenigingen)
  • Limburgse gemeenten en OCMW’s
  • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
  • (Semi-)profitorganisaties (bv. kringwinkels, …)

Welke acties of projecten komen in aanmerking?

In principe komen alle initiatieven op Limburgs grondgebied in aanmerking die een publieke en liefst structurele bijdrage leveren aan de circulaire economie.
Enkele voorbeelden van relevante initiatieven zijn: (de opstart van) een repair café, weggeefpleinen, ruilbeurzen, redesign workshops, …

Hoe kun je de subsidie aanvragen?

Aanvragen kunnen het ganse jaar worden ingediend en dit (bij voorkeur) elektronisch, per post of je kunt het afgeven tegen een ontvangstbewijs.

Subsidiereglement en aanvraagformulier: provinciale subsidiereglement ter ondersteuning van kleinschalige initiatieven die kaderen binnen een circulaire en deeleconomie