De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Basisbereikbaarheid

vrijdag, 09 april 2021

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het decreet Basisbereikbaarheid principieel goed. Hiermee introduceerde Vlaanderen haar nieuwe visie op mobiliteit waarbinnen de focus ligt op het bereikbaar maken van de voornaamste maatschappelijke locaties zoals bedrijventerreinen, scholen, ziekenhuizen of winkelcentra. 

Het fundament van die basisbereikbaarheid is de lokale én de individuele mobiliteitsvraag. Overheidsmiddelen worden optimaal ingezet om aan die vraag te beantwoorden.

Combimobiliteit

Om het decreet basisbereikbaarheid zo goed mogelijk in te vullen, wordt ingezet op "combimobiliteit". Zoals het woord zelf aangeeft, combineren reizigers dan verschillende vervoersmiddelen voor hun verplaatsing. Dat kan uiteraard enkel als de beschikbaarheid van die vervoersmiddelen vlot op elkaar is afgestemd. Via goed uitgeruste knooppunten of Hoppinpunten kan je vlot van vervoersmiddel veranderen.

Vervoerregio

Mobiliteit stopt natuurlijk niet aan (gemeente)grenzen. Daarom is het nodig om de invulling van basisbereikbaarheid ook op een regionaal niveau te bekijken. Vlaanderen telt 15 vervoerregio’s. De Vervoerregio Limburg is daarin uniek: de grenzen van de vervoerregio vallen samen met de provinciegrenzen. Dat maakt onze vervoerregio ook meteen de grootste!

Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad. Die raad werkt de nieuwe multimodale mobiliteitsvisie uit, en bewaakt, stuurt en evalueert de invulling van het decreet basisbereikbaarheid in de vervoerregio. Het zijn de gemeentebesturen die de vervoerregioraad bevolken, samen met andere actoren zoals het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken, de Administratie Wegen en Verkeer en het provinciebestuur. Het provinciebestuur neemt hier een erg actieve rol in op, namelijk bij een invulling geven aan de basisbereikbaarheid en de nieuwe mobiliteitsvisies op Limburgs niveau.

De provinciale dienst Mobiliteit en Routenetwerken stelt via de vervoerregioraad haar expertise ter beschikking aan de lokale besturen, bij de opmaak en de uitvoering van het regionale mobiliteitsplan. Ook daarná kunnen de lokale besturen rekenen op de ondersteuning door de provincie. Het provinciebestuur geeft advies om het plan in concrete acties te vertalen en het in de praktijk vorm te geven. Geen eenvoudige oefening.

Proces

Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om het principe van de basisbereikbaarheid in heel Vlaanderen uit te rollen. Zo wordt het busnetwerk in de toekomst gestructureerd volgens een kernnet, een aanvullend net en vervoer op maat. Dit gelaagd netwerk moet in staat zijn om elke Limburger op een kostenefficiënte en vraaggerichte manier te bedienen, zowel in stedelijk als in meer landelijk gebied.

Het openbaar vervoer staat uiteraard niet op zich maar maakt deel uit van het globale mobiliteitsnetwerk. Vanuit de idee van combimobiliteit wordt daarom bijzondere aandacht besteed aan het gecombineerd gebruik van het openbaar vervoer, de fiets, de auto en innovatieve vervoersmiddelen. Dit zal in de toekomst ongetwijfeld gefaciliteerd worden door de opkomst van diverse "Mobility as a Service"-aanbieders.

Ook de strategische inplanting en realisatie van Hoppinpunten volgt het provinciebestuur van nabij op. Het nieuwe aanbod aan openbaar vervoer moet kwalitatiever en aantrekkelijker zijn dan het huidige aanbod, zodat het een verbetering betekent voor de Limburgse reiziger.

Verder blijft de provincie Limburg een sociale mobiliteitsdienst aanbieden aan personen met een mobiliteitsbeperking via de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV). In de toekomst wordt dit mogelijk geïntegreerd in de Diensten Aangepast Vervoer (DAV) binnen het vervoer op maat.

Belastingen
naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

woensdag, 22 december 2021
Dronefoto van de fietsbrug in Godsheide
In september 2020 startte provincie Limburg met de bouw van een nieuwe fietsbrug aan de sluis in Godsheide, met steun van De Vlaamse Waterweg en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling...
vrijdag, 17 december 2021
Twee personen stellen het meettoestel af om de stroefheid van het wegdek te meten
De stroefheid van een fietspad is een belangrijke kwaliteitseis voor veilige fietsinfrastructuur. De stroefheid wordt bepaald door de textuur van het wegdek en draagt bij aan de grip van de...
vrijdag, 03 december 2021
Fietsteller in het Kapermolenpark bij zonsondergang
De voorbije maanden installeerde het Limburgs provinciebestuur negen vaste fietstelzuilen langs de fietssnelwegen in de provincie. Het zijn de eerste fietstellers met display in de provincie en onderdeel...