De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Heb je een klacht?

De provincieraad stelde op 20 juni 2007 een reglement vast dat bepaalt welke klachten je kunt indienen en hoe ze behandeld worden.

Download het reglement van de provincieraad i.v.m. de klachtenbehandeling.

Welke klachten?

Je kunt als burger, vereniging of een andere overheid je ontevredenheid uiten door het indienen van een klacht.

Het kan gaan over:

  • de handelingen van bestuursorganen
  • de handelingen van personeelsleden van de provincie Limburg
  • de handelingen van derden (firma's) die in opdracht van de provincie taken uitvoeren.

Onredelijke klachten, klachten over feiten van meer dan een jaar geleden, klachten waarover een gerechtelijke procedure loopt, klachten over beleidsbeslissingen of klachten die de intrekking of herziening beogen van een genomen beslissing, kunnen niet volgens dit klachtenreglement worden behandeld.

Hoe verloopt de procedure?

Om een onafhankelijke klachtenbehandeling te waarborgen, werd in het bestuur een klachtenbeheerder aangeduid. Hij staat, onafhankelijk van de dienst waarop de klacht betrekking heeft, in voor de naleving van het klachtenreglement. Hij zorgt ervoor dat iedere klacht op een correcte manier en tijdig wordt behandeld.

De procedure verloopt als volgt:

  • Een klacht dien je in per brief of e-mail gericht aan de betrokken dienst, contactpersoon of aan de klachtenbeheerder. Je kunt ook gebruik maken van het online klachtenformulier.
  • De klachtenbeheerder registreert je klacht.
  • Je ontvangt een ontvangstbevestiging en de klachtenbeheerder brengt je op de hoogte van de verdere procedure.
  • De leidinggevende van de betrokken dienst of een personeelslid onderzoekt de klacht. Indien hij zelf betrokken is, onderzoekt de provinciegriffier of een aangeduid personeelslid de klacht.
  • Binnen 25 dagen vanaf de ontvangst krijg je een antwoord.

Contactgegevens dienst

Griffie
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 81 93
e-mail griffie@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.